skip to Main Content

Majetok, ktorý je zapísaný ako vecné právo do rakúskeho katastra nehnuteľností, ponúka vysokú stabilitu a je hmatateľnou vecnou hodnotou, ktorá nepodlieha kurzovým výkyvom ani inflácii. Práve preto sú nehnuteľnosti preferovanými investičnými objektmi. Narastajúca hodnota a súčasne istota, sú hlavnými rysmi, ktoré by sme pri mnohých iných investičných príležitostiach hľadali len márne. Green Finance GmbH Austria vytvára túto príležitosť s jednotlivými podielmi na nehnuteľnostiach pre každého.

NEHNUTEĽNOSTI A HNUTEĽNÝ MAJETOK

ZISTIŤ VIAC

NEHNUTEĽNOSTI A HNUTEĽNÝ MAJETOK

Majetok, ktorý je zapísaný ako vecné právo do rakúskeho katastra nehnuteľností, ponúka vysokú stabilitu a je hmatateľnou vecnou hodnotou, ktorá nepodlieha kurzovým výkyvom ani inflácii.

Práve preto sú nehnuteľnosti preferovanými investičnými objektmi. Narastajúca hodnota a súčasne istota, sú hlavnými rysmi, ktoré by sme pri mnohých iných investičných príležitostiach hľadali len márne. Green Finance GmbH Austria vytvára túto príležitosť s jednotlivými podielmi na nehnuteľnostiach pre každého. Zároveň vsádzame aj na revitalizáciu existujúcich objektov v stabilných regiónoch, ktoré sú charakteristické vysokým dopytom po prenájmoch.

Green Finance GmbH Austria kupuje, renovuje a predáva nehnuteľnosti v spolupráci s regionálnymi partnermi – ťažte udržateľne z podielov na nehnuteľnostiach s pridanou hodnotou.

VÁŠ PODIEL NA NÁJOMNOM DOME

ZISTIŤ VIAC

VÁŠ PODIEL NA NÁJOMNOM DOME

stabilita na základe vecnej hodnoty

Nehnuteľnosti, ktoré dosahujú zisk z prenájmu bytových a obchodných jednotiek, sú označované ako nájomné domy. Podiely na nájomných domoch sú bezpečnou a dlhodobo rentabilnou formou investovania, pri ktorej je zaručený nárast hodnoty vďaka neustále stúpajúcemu dopytu po bytových priestoroch – v priemere môže tento nárast za rok dosiahnuť približne 2,5%.

K atraktivite nehnuteľností prispievajú popri náraste hodnoty podmienenej dopytom aj pravidelný príjem z prenájmu, rovnako ako renovácia a údržba, ktoré zvyšujú predpoklad výnosu.

Green Finance nehnuteľnosti sú ideálne pre náročných investorov. Solídne stavby v zaujímavých regiónoch, kvalitná rekonštrukcia, dobrá infraštruktúra a profesionálna správa, sú základom vysokej rentability.

Udržateľné investície s Green Finance nehnuteľnosťami:
udržateľné podiely na nehnuteľnostiach v zaujímavých lokalitách
kvalitne zrekonštruované existujúce objekty
priame vlastníctvo nehnuteľnosti
istota na základe rakúskeho katastra nehnuteľností
na základe priameho vlastníctva zapísaného v katastri nehnuteľností je nehnuteľnosť prenajímateľná a môže sa dediť
atraktívny výnos a kontinuálne zúročenie
ochrana pred infláciou na základe stabilnej investície do nehnuteľností
zníženie rizika na základe rovnocenných podielov namiesto jednotlivých bytových jednotiek
Risikominimierung durch gleichwertige Anteile statt einzelner Wohneinheiten
rozsiahla modernizácia a vybavenie interiéru
zachovanie historického charakteru vonkajšej časti budovy
Aktuálne projekty
Green Finance nehnuteľnosti