skip to Main Content

Green Finance Broker AG, sesterská spoločnosť Green Finance Capital AG, poskytuje služby v oblastiach manažmentu, správy majetku a poradenstva.

K firemným činnostiam patrí aj obchod s tovarmi rôzneho druhu, ktorého najväčšiu časť tvoria komponenty na výrobu elektriny zo slnečnej energie.

Všetko o fotovoltike

SLNKO AKO ZDROJ ENERGIE

ZISTIŤ VIAC

SLNKO AKO ZDROJ ENERGIE

Slnko sa vyskytuje na zemi vo forme globálneho žiarenia, preniká atmosférou a dopadá na zem s neuveriteľnou hustotou energie od 1.000-1.400W/m2.

S viac ako 1,5 milióna megawatthodín svetla z ultrafialového žiarenia, by bolo možné získať denne 23.000 krát viacej energie, ako je skutočná ročná svetová spotreba.

Bezplatná energia, ktorú treba využiť.

PREČO FOTOVOLTIKA? PREČO TERAZ?

ZISTIŤ VIAC

PREČO FOTOVOLTIKA? PREČO TERAZ?

Fotovoltická elektrina nie je zdraviu škodlivá, chráni životné prostredie, odľahčuje peňaženku a oplatí sa aj z dlhodobého hľadiska.
V posledných 60 rokoch sa zásadne zvýšilo znečistenie ovzdušia a pôsobenie elektrosmogu. V roku 2016 sme vyprodukovali približne o 25% viac emisií ako v roku 1950.

Dopady týchto aktivít sú viditeľné už v súčasnosti. Otepľovanie zeme neustále narastá – je to fakt, ktorý sa už týka aj Rakúska.

Fosílne palivá nie sú nevyčerpateľné, od roku 2019 sa pripravujú reformy v oblasti elektrickej energie, ktoré pravdepodobne povedú k narastajúcim cenám za elektrinu.
Preto je logické investovať do vlastného zásobovania energiou. Minimalizuje to Vašu závislosť od poskytovateľov distribučnej siete a predstavuje to prvý krok k energetickej sebestačnosti. Vlastná elektrina vyrobená fotovoltikou je Vám bezplatne k dispozícii a nepodlieha cenovým výkyvom.

Vďaka inovatívnym technológiám je už v dnešnej dobe možné za pomoci komponentov na ohrev vody solárnymi batériami pokryť vlastným fotovoltickým zariadením veľkú časť energetickej spotreby.

Nadobudnutie fotovoltického zariadenia bolo dlho považované za cenovo náročnú investíciu, avšak cena za vysoko výkonné a rentabilné PV zariadenia v poslednej dobe klesla o 65%.

V dnešnej dobe sa v priemere platí 1.400 EUR za jeden kWpeak výkonu. Doba amortizácie zariadenia – čiže čas, ktorý je potrebný na vyrovnanie výdavkov medzi obstarávacími nákladmi a úsporami nákladov na elektrinu – sa vďaka vhodnému PV vybaveniu medzičasom znížila na 6 rokov.

Fotovoltika je preto vhodným, atraktívnym a cenovo dostupným riešením aj pre domácnosti.

UDRŽATEĽNE, ZODPOVEDNE A BEZ ŠKODLIVÍN

ZISTIŤ VIAC

UDRŽATEĽNE, ZODPOVEDNE A BEZ ŠKODLIVÍN

Green Finance kladie dôraz na udržateľné a zodpovedne vybrané hodnoty. Čisté životné prostredie určuje kvalitu života, správne povedomie o životnom prostredí je našou kľúčovou témou.

Fotovoltika ponúka produkciu solárnej energie bez negatívneho vplyvu na životné prostredie. Európa je región s vysokým počtom slnečných dní, množstvom zelene a nerastného bohatstva, ktoré je treba zachovať.

Každý vlastník fotovoltiky a každý užívateľ zelenej elektriny prispieva k zachovaniu prírodných krás Rakúska tým, že zamedzuje znečisteniu ovzdušia a pôsobeniu elektrosmogu.

ČO JE FOTOVOLTIKA?

ZISTIŤ VIAC

ČO JE FOTOVOLTIKA?

Fotovoltický efekt bol prvý raz objavený v roku 1893 a v roku 1905 sa ho podarilo Albertovi Einsteinovi popísať. Ide o pohyb častíc vyprovokovaný svetelným žiarením – interakciu medzi fotónmi a hmotou. Táto konverzia mení svetlo na elektrickú energiu a vytvára elektrinu.

Pomocou fotovoltických modulov môžeme túto energiu efektívne a udržateľne využívať a zároveň čisto zásobovať domácnosti. Takto sa dá využívať jeden z najprirodzenejších a nevyčerpateľných zdrojov našej planéty: slnko.

Ťažiť z tohto zdroja je možné v mnohých oblastiach. Fotovoltické zariadenie je zmysluplným variantom získavania elektrickej energie, ktorá je šetrná k životnému prostrediu. Z dlhodobého hľadiska je možné znižovať výdavky a stať sa nezávislým od cenových výkyvov a zmien v cenovej politike taríf za elektrinu u rôznych poskytovateľov siete.

FOTOVOLTICKÝ JAV

ZISTIŤ VIAC

FOTOVOLTICKÝ JAV

Stručne povedané: pri pohybe elektrónov – malých častíc nabitých elektrinou – vzniká proces iniciovaný svetlom a teplom.

Kremík v moduloch vypúšťa fotóny zo slnečného žiarenia a ukladá ich.

Pri tomto procese je produkovaná energia, ktorá je využívaná ako jednosmerný prúd a je napájaná do domácej elektrickej siete.

Elektrina v Rakúsku je používaná vo forme striedavého prúdu – domáce spotrebiče ako sporák, práčka ale aj domáca elektronika sú napájané a prevádzkované striedavým prúdom.

Menič je regulátorom elektriny – premieňa získaný jednosmerný prúd na striedavý, ktorý je bežný v domácnostiach a sú ním napájané všetky domáce spotrebiče.

FOTOVOLTICKÉ MODULY

ZISTIŤ VIAC

FOTOVOLTICKÉ MODULY

Solárne články sa skladajú predovšetkým z prakticky nevyčerpateľného nerastného prvku kremíka. Kremík sa nachádza v zemskej kôre, bohato zastúpený je ale aj v piesku.

Kremík ma široké prijímacie spektrum a absorbuje svetlo. Svetelným žiarením sa v uzavretom obvode začnú z polovodiča uvoľňovať elektróny. Elektróny sa uvoľňujú z vodivého do valenčného pásma.

Tento pohyb umožňuje získavanie energie. Kremík je veľmi stabilný prvok a zaručuje dlhodobú a spoľahlivú výrobu energie.

Pod panelom rozumieme spojenie viacerých solárnych článkov. Jeden panel s bežnou veľkosťou 1,65m2 je tvorený 60 solárnymi článkami. Každý článok má pritom štvorcový tvar s rozmermi 15,6 x 15,6 cm.

Najčastejšie sa používajú polykryštalické panely, pretože ponúkajú najlepší pomer medzi cenou a výkonom.

Solárne moduly sú zaliate do umelej hmoty. Pred vonkajšími vplyvmi sú chránené ľahkým hliníkovým rámom, ktorý lemuje komplexné viacvrstvové vnútro modulu.

Vnútorná vrstva z tedlaru alebo polyesteru, ktorá je vo vnútri rámu, chráni modul pred poveternostnými vplyvmi. Táto konštrukcia zaručuje čo najlepšiu stabilizáciu zložitého vnútra modulu a zabraňuje, respektíve minimalizuje jeho poškodenie.

Vo vnútornom jadre sa nachádza kremík, ktorý je vsadený do umelej hmoty a je spojený letovanými plátkami. Je to najdôležitejšia časť modulu, pretože práve tu prebieha celý proces výroby energie a to v mono a polykryštalických článkoch, ktoré sú tam umiestnené.

Táto citlivá vrstva modulu je ďalej obalená špeciálnym bezpečnostným plexisklom, ktoré zabezpečuje nielen stabilitu, ale aj ochranu modulu pred znečistením.

Plánovanie Vášho FV zariadenia

Vyberieme optimálne moduly a určíme pre nich najlepšiu polohu, nasmerovanie na streche a pripojenie. Týmto docielime maximálny zisk energie a FV zariadenie sa Vám v krátkej dobe vyplatí. Ako finančná spoločnosť Vám zároveň pripravíme všetky podklady a poskytneme Vám všetky relevantné informácie týkajúce sa daní a dotácií.

Môžete sa pohodlne usadiť a čakať na Váš hotový koncept – vrátane podrobných ekonomických a výnosových výpočtov, plánov na umiestnenie modulov na streche, príkladov financovania a v prípade záujmu Vás informujeme aj o možnostiach dotácií.

Aj v sídle našej spoločnosti vo Viedni využívame solárnu elektrickú energiu!

Aj v sídle našej spoločnosti vo Viedni využívame solárnu elektrickú energiu!
DJI_0005-image
GF-Energie-image4
Opýtajte sa nás