skip to Main Content
Trvalá udržateľnosť v Green Finance

V rámci svojej Green Mission vsádza Green Finance na udržateľnú budúcnosť v kľúčových odvetviach energetiky, finančných investícií a nehnuteľností.

GF_Nachhaltigkeit

GREEN ECONOMY

Projekty v oblasti nehnuteľností

/ realizácia projektov modernou, energeticky úspornou výstavbou, ktorá je
šetrná k životnému prostrediu

/ využitie existujúcich, už zastavaných plôch – žiadna dodatočná zástavba pôdy

/ silné zapojenie obcí do plánovania a realizácie projektov

/ vytvorenie miestnej pridanej hodnoty a sprístupnenie priestorov verejnosti

/ Zámok Frein: revitalizácia a obnova existujúcej pamiatkovo chránenej historickej budovy

/ Mauerkirchen: prestavba starého domu s nábytkom na moderný, nízkoenergetický bytový dom vhodný pre rodiny

/ Green Business Center Linz: odstránenie starej priemyselnej budovy, novostavba energeticky efektívnej komerčnej
nehnuteľnosti, vytvorenie zdravého pracovného prostredia pre zamestnancov

Projekt
Mauerkirchen

Výstavba tohto trvalo udržateľného projektu v Mauerkirchen (AT) začala v roku 2019. Zo starého a prázdneho obchodného domu s nábytkom tu vznikne nízkoenergetický nájomný objekt s 38 svetlými bytmi, vhodnými pre rodiny a šetrnými k životnému prostrediu. Mimoriadna pozornosť pri realizácii projektu bola venovaná maximálnemu a rozumnému využitiu plochy. Vďaka tomu vznikla na streche budovy spoločná záhrada s ihriskom, ktorá je k dispozícii všetkým nájomníkom. Ukončenie projektu je naplánované na rok 2020.

 

/ elektrická energia priamo z vlastného fotovoltického
zariadenia

/ nízkoenergetická stavba

/ dvor so zeleňou

pvbutton

Revitalizačný projekt
Zámok Frein am Hausruck

Green Finance revitalizovala v meste Frankenburg am Hausruck v Hornom Rakúsku regionálnu pamiatku: V spolupráci s pamiatkovým úradom bol v srdci obce od základov zrekonštruovaný historický zámok Frein, ktorý opäť slúži verejnosti. Fasáda a typická strecha budovy boli obnovené, zatiaľ čo vo vnútri boli vytvorené moderné nájomné byty a komerčné priestory. V úzkej spolupráci s ochranármi bolo v stavbe zachované hniezdo s piatou najväčšou kolóniou netopierov v Hornom Rakúsku.

 

 

/ trvalo udržateľná a pamiatkovo chránená
rekonštrukcia

/ moderné bytové priestory a kancelárie

/ zhodnotenie nehnuteľnosti a otvorenie parku

savethepets

Akcionári

/ povinnosť akcionárov konať zodpovedne voči spoločnosti

/ zapojenie, motivácia a účasť zamestnancov cez akcionársky program

/ vyšší podiel vlastného kapitálu pre dlhodobé zabezpečenie voči kríze a pre
stabilitu spoločnosti

Zákazníci

/ spokojnosť a výhody pre zákazníkov sú na prvom mieste

/ vysoké štandardy kvality investičných nástrojov

/ vysoká spokojnosť nájomníkov pri projektoch v oblasti
nehnuteľností

/ spoľahlivý a včasný priebeh všetkých servisných služieb

handshake

Dodávatelia

/ vysoké nároky na výber partnerov, poskytovateľov
služieb a dodávateľov

/ regionálne zameranie pri výbere poskytovateľov služieb
a dodávateľov

/ platba včas a spoľahlivosť voči dodávateľom

recy-1

GREEN ECOLOGY

Životné prostredie

/ výroba energie z obnoviteľných zdrojov ako cieľ pri
produktoch, v kancelárskych priestoroch a pri projektoch
v oblasti nehnuteľností

/ šetrenie papiera vďaka digitalizácii komunikácie

/ zamedzenie používania plastu a umelej hmoty pri
každodennom chode spoločnosti

/ rešpektovanie environmentálnych noriem pri výrobe
tlačovín

/ obmedzenie zástavby pôdy pri projektoch v oblasti
nehnuteľností

/ spolupráca s ochranárskymi združeniami, pamiatkovým
úradom a ochranou zvierat pri projektoch v oblasti
nehnuteľností

E-mobilita v Green Finance

Green Finance vsádza aj v oblasti každodennej mobility na trvalú udržateľnosť. V roku 2020 tvorili elektrické a hybridné automobily už 29% vozového parku Green Finance – a ich počet stúpa! Už vo roku 2025 by sme v našej flotile radi zvýšili podiel automobilov s nízkymi emisiami na najmenej 85%.

0
Elektrických a hybridných automobilov
0%
automobilov vo firemnej flotile je ekologických
0t CO2
Ročná úspora emisií CO2

Program 1000 stromov

Firemné pozemky v Hornom Rakúsku budú vyhradené na zasadenie 1000 stromov

GREEN SOCIAL AFFAIRS

Spoločenská a
sociálna angažovanosť

/ získavanie finančných prostriedkov na našich firemných
akciách pre podporu organizácie na pomoc deťom s
rakovinou

/ vysoká angažovanosť a podpora spoločnosti na
neziskových projektoch business partnerov

/ podpora športových a pohybových programov pre deti
individuálnym sponzoringom business partnerov

Green Business Partneri

/ ocenenie zamestnancov na všetkých úrovniach

/ stabilný model príjmu a zabezpečenie aj pre
samostatne zárobkovo činných Business Partnerov

/ ďalší osobnostný rozvoj a široká ponuka vzdelávania

/ Trainee program pre nových zamestnancov